บริษัท ภัทรนครโลจิสติกส์ จำกัด , บริิการส่งสินค้า เหมาเที่ยว,เบล็ดเตล็ด,เอ็กซ์เพรส
สายด่วน
(66) 08-7598-0303
เพิ่มเพื่อน
@596lhwal

Transportation : การขนส่งสินค้าแบบเหมาคัน เป็นการบริการขนส่งสินค้าจากต้นทาง คือ จากคลังสินค้าของบริษัทลูกค้า ไปยังจุดหมายปลายทาง เช่น ร้านค้า หรือคลังสินค้าปลายทาง ตามระยะเวลาที่กำหนด
 
Warehousing and Transportation : การบริการดูแลคลังสินค้าพร้อมจัดส่งครบวงจร เป็นการเก็บรักษาในคลังสินค้าและกระจายสินค้าไปยังศูนย์ต่างๆ หรือจุดหมายที่ลูกค้าต้องการ
 
Miscellaneous Transport : การขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเตล็ด เป็นบริการขนส่งสินค้าจากต้นทาง คือ สถานีรับส่งสินค้าของบริษัทฯ ไปยังจุดหมายปลายทาง เช่น ร้านค้า หรือ จุดหมายที่ลูกค้าต้องการ

1. Service Area 1 : กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี มีพื้นที่ให้บริการดังนี้ นครราชสีมา(เขตอำเภอเมือง) ขอนแก่น(เขตอำเภอเมือง) อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู

2. Service Area 2 : กรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ มีพื้นที่ให้บริการดังนี้ นครสวรรค์(เขตอำเภอเมือง) ลำปาง(เขตอำเภอเมือง) ลำพูนและเชียงใหม่