จันทร์ - เสาร์ / 08.00-17.00 น.

สาขาและจุดให้บริการในพื้นที่ของคุณ

1. สำนักงานใหญ่

50/1-4 หมู่ 4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

– 034-451-520

– 034-451-508-9

2. สาขาบ้านถวาย (เชียงใหม่)

90 หมู่ 2 ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย โซน 99 ตำบล ขุนคง อำเภอ หางดง เชียงใหม่ 50230

– 061-012-4825, 061-009-5895

3. สาขาเชียงใหม่

373 หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่ 50140

: 081-205-3102, 085-107-8317, 081-205-3643

4. สาขาขอนแก่น

670/80 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

: 062-729-9993, 0610122197, 0610091732

5. สาขานครราชสีมา

832 หมู่ที่ 6 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310

: 061-012-1102, 061-817-0333

6. สาขาพิษณุโลก

345/92 หมู่ 3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

: 096-801-3101, 061-009-4014, 061-012-1606

7. สาขาอุดรธานี

420/25-27 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

: 061-012-1493, 086-365-0552

6. สาขาสุราษฏร์ธานี

xxx
xxx
Scroll to Top