จันทร์ - เสาร์ / 08.00-17.00 น.

บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์

เราคือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
ชั้นนำของไทยที่มีศูนย์กระจายสินค้าครอบคลุม
ทั่วไทย สร้างสรรค์การให้บริการคุณภาพ
และสร้างนวตกรรมใหม่ที่ดีกว่า

ประวัติบริษัท

บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 50/1-4 หมู่ 4 ตำบล คอกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ศูนย์บริการทั้ง 7 สาขา

1. สำนักงานใหญ่ 087-598-0303, 087-593-1010, 063-391-4343, 061-012-0430, 061-012-0297, 061-009-9025
 034-451-520
2. สาขาบ้านถวาย (สาขาย่อยเชียงใหม่) 061-012-4825 ,061-009-5895
3. สาขาภัทรนครเชียงใหม่ 081-205-3102, 085-107-8317, 081-205-3643
4.สาขาภัทรนครขอนแก่น 062-729-9993, 061-012-2197, 061-009-1732
5. สาขาภัทรนครราชสีมา 061-012-1102, 061-817-0333
6. สาขาภัทรนครพิษณุโลก 096-801-3101, 061-009-4014, 061-012-1606
7. สาขาภัทรนครอุดรธานี 061-012-1493, 086-365-0552
8. สาขาอุดรธานี +66(0)87-598-030-3
+66(0)87-598-030-3

เราคือผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร

เรามีรถให้เลือกหลายประเภท

บริการขนส่งอย่างมืออาชีพ

EXPRESS

ขนส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ

TRANSPORTATION

ขนส่งสินค้าแบบเหมาคัน

WAREHOUSING AND LOGISTICS

ดูแลคลังสินค้า

MISCELLANEOUS TRANSPORT

ขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเตล็ด

บริการขนส่งอย่างมืออาชีพ

Call Center ( One stop services)

เรามีหน่วยงานประสานที่เป็นเอกภาพ ที่ ช่วยให้คำปรึกษากับลูกค้า ทำให้ลูกค้า ติดต่อประสานงานได้ง่าย และตรวจเช็ค ราคาก่อนส่งได้อย่างสบายใจเรามีรูปแบบ การให้บริการที่หลากหลาย

IT & GPS ระบบ SOFTWARE ในการติดตามการขนส่ง

เรามีระบบ SOFTWARE ในการติดตาม การขนส่งตลอดเส้นทาง โดยใช้ระบบ GPS ซึ่งจะทำให้ลูกค้าทราบสถานะของ สินค้าได้ตลอดเวลา

Planning and Supply

ทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนทั้งในเชิงรุก
และเชิงรับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการ
บริการ และคุ้มค่าสูงสุดไม่ว่าลูกค้านั้นจะ
เป็นรายเล็ก หรือรายใหญ่

Warehousing and Logistics Service

ทางบริษัทฯ มีโกดังพักสินค้าขนาดใหญ่ที่
สามารถเก็บสินค้าเพื่อรอส่งทั้งขาเข้าและ
ขาออก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพ

MAINTANANCE Realtime

ทางบริษัทฯ มีหน่วยงานซ่อมบำรุง ทั้ง
ภายนอก และ ภายในสถานที่ บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจในการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าให้
ทันตามกำหนด

HOTLINE

081-421-9320, 087-598-0606,

08-7598-1010, 087598-0303
Scroll to Top