ข้อมูลติดต่อสอบถามสำนักงานกลาง (Head Office)
  บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด เลขที่ 50/1-4 หมู่ 4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Phone : +66(0)34-451-508-9 Fax. :+66(0)34-451-520 E-mail: pnl_bangkok@pnlogistics.com
 
สำนักงานอุดรธานี ( Udornthani )
  Tel.0-4222-2605Fax. 0-4222-2606 E-mail : pnl_udonthani@pnlogistics.com
 
สำนักงานเชียงใหม่( Chaingmai )
  Tel. 0-5301-6231Fax. 0-5301-6232E-mail : pnl_chiangmai@pnlogistics.com
 
แผนที่บริษัท
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด โทรศัพท์ : 034-451-508-9 แฟ็กซ์ : 034-451-520