ความมุ่งมั่น
       ในศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ เผชิญกับความท้าทายต่างๆมากมายจนทำให้ต้องจำกัดหรือลดค่าใช้จ่ายเพื่อความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย โลจิสติกส์สมัยใหม่จึงเป็นโซลูชั่นที่เข้ามาช่วยบริษัทให้สามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ได้

     สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
     จัดหาโซลูชั่นตามอุตสาหกรรมเฉพาะด้านตลอดซัพพลายเชน
     สามารถแก้ไขความต้องการอันซับซ้อนของลูกค้าให้กลายเป็นคำตอบที่ตรงจุดและยืดหยุ่น
     มอบความพึงพอใจ ในการสร้างสรรค์และบริการตลอดเวลา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด โทรศัพท์ : 034-451-508-9 แฟ็กซ์ : 034-451-520